Thilo Mischke - Bildquelle: Nikita Teryoshin ProSieben / Nikita Teryoshin © Nikita Teryoshin ProSieben / Nikita Teryoshin